Telelaget's Message and Query Board

Demokrati
IP: 94.139.78.205


Hei.Ta tilbake demokraten. Overtal valgmennene til og bytte politisk ståsted. Poltikk er mer enn å drive bosniske. Rik middelklasse er forutsetning for og få et velfungerende samfunn. Ha en god jul. Og nyttåret kan bli bra. Da må dere hive dere rundt.. og ta noen tøffe valg. M Hagen

Replies:
There have been no replies.
Post a reply:
Name:
Email:
Subject:
Message:
Link Name:
Link URL:
Image URL:
Password To Edit Post:
Check this box if you want to be notified via email when someone replies to your post.

Create Your Own Free Message Board or Free Forum!
Hosted By Boards2Go Copyright © 2000-2015
Our Sites: Wedding address collection  Wedding thank you wording